Cyberprzestępstwa w Polsce
Ogólnie

Cyberprzestępstwa w Polsce

Cały czas rośnie liczba cyberprzestępstw popełnianych w Polsce. Jest już ich kilka tysięcy rocznie, ale dotyczy to oczywiście tylko tych wykrytych i znanych oficjalnie. Dlatego też tak duże znaczenie ma ulepszanie systemów firmowych przed atakami i utratą cennych danych.

Jednym ze sposobów walki z cyberterroryzmem jest wdrożenie w firmie wielopoziomowego sposobu uwierzytelniania użytkowników oraz wzmocnienie zabezpieczeń. Z drugiej strony pozostaje jednak obawa czy nie zniechęci do samych użytkowników, który oczekują elastycznego dostępny do danych itd. Co ma na celu uwierzytelnianie? System chce wówczas rozpoznać użytkownika i upewnić się, zw robi on tylko to do czego ma uprawnienia. Zdecydowana większość obecnie używanych sposobów uwierzytelniania skupiona jest natomiast tylko na jednorazowym uwierzytelnieniu użytkownika. Podczas jednej sesji loguje się on zwykle raz, a potem ma nieograniczony dostęp do wszystkiego. Pozwala to oczywiście na ładne i bezproblemowe korzystanie z danego systemu. Niekiedy przy kluczowych zadaniach stosuje się dodatkowe uwierzytelnienia.

W świecie rosnącej liczy cyberprzestępstw kontrolować należy jednak nie tylko samo wejście, ale i wszystkie działania użytkowników. Duże znaczenie ma ciągłe monitorowanie ruchów użytkowników, najlepiej z jak najmniejsza niedogodnością dla nich. Pojedyncze logowanie połączenie z innymi metodami autoryzacji może być w tym przypadku doskonałym rozwiązaniem. Daje bowiem pełne bezpieczeństwo danych i systemu. Warto się więc skupić na technikach takich jak rozpoznawanie użytkownika po jego stałych czynnościach, które stanowią swego rodzaju odciski palców w systemie. Stosować można również inne metody behawioralne pozwalające na rozpoznawanie i sprawdzanie tożsamości użytkowników. Taki system pozwala na nieustanne  monitorowanie użytkowników, a nie tylko opiera się na pewnych ustalonych obostrzeniach, które mogą też niekiedy utrudniać działalność biznesową firmy. Wszystko to prowadzi do zwiększenia zabezpieczeń przez atakami hakerów.

Post Comment