Doradztwo finansowe – zaufaj specjalistom!
Bez kategorii

Doradztwo finansowe – zaufaj specjalistom!

Zawód doradcy finansowego polega na przekazaniu wiedzy oraz pomocy względem ochrony majątku klienta. Według dyrektywy Unii Europejskiej winien on być wykonywany przez niezależnych oraz niepowiązanych z żadną konkretną instytucją finansową profesjonalistów. Często doradztwo finansowe kojarzone jest z pośrednictwem w sprzedaży — jest to błędne i niewłaściwe podejście.

Czym zajmuje się doradca finansowy?

  • W pierwszej kolejności należy zaznaczyć, że doradca finansowy jest wszechstronnie wykształconym specjalistą. Jednocześnie należy zaznaczyć, że doradca finansowy nie jest pośrednikiem finansowym i zakresy ich obowiązków znacząco się różnią. Wśród obowiązków spoczywających na doradcach należy wymienić:
  • ochronę majątku klienta;
  • zapewnienie klientowi bezpieczeństwa majątkowego;
  • analiza potrzeb klienta;
  • właściwy dobór produktów potrzebnych do realizacji celów finansowych;
  • zapewnienie klientowi płynności finansowej;
  • przygotowanie klienta do korzystania z usług oferowanych przez instytucję finansową.

Osoby te, po odbyciu odpowiedniej nauki, potrafią właściwie zarządzać finansami osobistymi. Posiadają one wiedzę odnośnie do rynku finansowego oraz funkcjonujących na nim produktów i usług. Dzięki temu są w stanie zoptymalizować oraz zaplanować gospodarkę finansami klientów.

Zyski z decyzji o profesjonaliście

Doradcy finansowi są ludźmi wykształconymi, którzy umiejętnie poruszają się w skomplikowanej branży usług finansowych. Muszą oni wykazywać się swoistą inteligencją emocjonalną oraz umiejętnością w nawiązywaniu relacji z klientem. Jest to niezwykle ważne, gdyż przy planowaniu wydatków potrzebne jest szczerość, zaufanie oraz delikatność — szczególnie gdy dochodzi do rozwiązywania problemów finansowych.

Wiele osób woli zdecydować się na poszukanie informacji, które znajdują się w mediach ogólnodostępnych jak np. internet. Należy jednak pamiętać, że informacje tam często mogą być niepełne, a szansa trafienia na tekst sponsorowany wzrasta. Dodatkowo warunki kredytów, czy promocji bankowych mogą nie być w pełni przedstawione oraz być uwarunkowane wieloma dodatkowymi czynnikami. Zmiennych w tychże kwestiach potrafi być na tyle dużo, że często osoby pracujące na co dzień z finansami mogą się pogubić. Również sami pracownicy banków wykazują niekiedy braki właściwego przygotowania oraz krótki staż pracy. Decydując się na doradcę finansowego, zdejmuje się z siebie obowiązek doszukiwania się właściwych zasad kredytu, czy promocji, i przekazuje się go osobie, która działa w tych realiach.

Czego należy się wystrzegać

Pod doradztwo finansowe często podszywają się osoby, które są powiązane z konkretnymi instytucjami finansowymi. Osoby takie, czy to w punkcie obsługi klienta, czy też drogą telefoniczną, określają się doradcami. Mają oni za zadanie sprzedaż produktów finansowych swoich zleceniodawców (m.in. lokat bankowych, ubezpieczeń itd.) odbiorcom ostatecznym, czyli konsumentom. Są oni nastawieni na sprzedaż i nie uwzględniają dobra oraz możliwości swojego klienta.

Fakt, że nie wszyscy stosują się do określonych wymogów i pewnych norm etycznych wynika z braku odpowiedniej normalizacji przepisów. Szczęśliwie taki stan rzeczy zmienia się, a osoby pragnące zostać (lub poszerzyć nabytą już wiedzę) zyskują możliwość nauki na studiach podyplomowych.

Post Comment