Jakie formalności są konieczne do założenia działalności gospodarczej?
Twój Biznes

Jakie formalności są konieczne do założenia działalności gospodarczej?

Wiele osób uważa, że założenie firmy jest bardzo skomplikowaną procedurą. Jednak podjęte zostały szczególne środki w celu ograniczenia procedur do minimum przy zakładaniu działalności na okres do jednego dnia. Jeżeli zatem mamy jakiś pomysł na działalność gospodarczą oraz odpowiedni kapitał, założenie jej nie powinno stanowić większego problemu.

Pierwszym krokiem do stworzenia nowej działalności gospodarczej jest udanie się do urzędu miasta lub gminy, ponieważ konieczne jest wypełnienie odpowiedniego formularza i przesłanie go do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Sama aplikacja może zostać złożona przez Internet, ale wymaga ona naszego podpisu. Możliwe jest złożenie wniosku o podpis elektroniczny. Oczywiście, możliwe jest wysłanie wniosku pocztą lub wypełnienie go w obecności pracownika urzędu. Należy na tym wniosku podać wszystkie dane osobowe, jak i również te dotyczące prowadzonej działalności gospodarczej, którą właśnie zakładamy.

Sprawy w Urzędzie Skarbowym

Po zgłoszeniu się do urzędu miasta lub gminy, należy przesłać nasze dane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, która dokonuje rejestracji naszej działalności gospodarczej oraz przesyła informacje do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o założonej przez nas działalności gospodarczej. Kolejnym krokiem w procesie tworzenia własnego biznesu jest wizyta w ZUS, gdzie trzeba dokonać zgłoszenia przedsiębiorcy jako ubezpieczonego.

Sprawdź konta firmowe ranking i wybierz najlepsze konto dla swojej firmy

Obowiązkowe ubezpieczenie to ubezpieczenie rentowe, emerytalne i zdrowotne. Wnioski należy składać w ciągu tygodnia od rozpoczęcia działalności. Ważnym elementem procesu zakładania firmy jest uzyskanie numeru REGON. W ciągu kolejnego tygodnia od złożenia wniosku do Urzędu Statystycznego zostanie przydzielony naszej firmie unikatowy numer REGON. Zależy to od liczby aplikacji, ale zwykle zajmuje to około dwóch dni roboczych. Możemy sprawdzić status naszego numeru za pośrednictwem strony internetowej.

Kwestie podatkowe

W przypadku osób, które prowadzą działalność jako aktywny podatnik VAT, wizyta w urzędzie skarbowym jest również niezbędna. Obowiązek ten jednakże ma miejsce tylko w niektórych przypadkach. Osoby, które nie planują bycia aktywnymi płatnikami VAT, nie muszą tego odwiedzać, ale osoby, które chcą prowadzić działalność podlegającą temu podatkowi, muszą wypełnić deklarację VAT, uiścić opłatę w wysokości 170 złotych dla gminy i wysłać wniosek do właściwej agencji podatkowej. Od momentu wysłania wniosku osoba staje się płatnikiem podatku VAT.

Kwestie bankowe

Wiele osób zastanawia się, czy powinni oni posiadać oddzielne konto firmowe, czy też mogą wykorzystywać własne konto bankowe do celów prowadzonej przez siebie działalności. Osoba prowadząca działalność gospodarczą może wykorzystywać własne konto firmowe do celów firmy. Warto jednak wiedzieć, że ze względu na przejrzystość rachunkowości dobrym rozwiązaniem jest oddzielne konto bankowe dla naszej firmy. Może to nam w zdecydowany sposób ułatwić pracę.

Post Comment